Khamis, 21 Februari 2013

Amalan di Tolak:Hadis 5

TERJEMAHAN HADIS YANG KELIMA
Dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah ’Aisyah r.a telah berkata, bahawa telah bersabda Rasulullah S.A.W : 
”Barangsiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini (Agama yang tidak kami perintahkan kepadanya), maka ia adalah ditolak.”
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

Dalam riwayat Muslim ”Barangsiapa yang mengerjakan suatu ’amal pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka ’amalnya ditolak.”TAFSIRAN HADIS YANG KELIMA

1. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W dan syariatnya wajib diikuti oleh umat manusia yang hidup semasa Nabi Muhammad dan seterusnya sampai hari Kiamat dan kitabnya adalah Al Quranulkarim, satu kitab yang sudah lengkap mempunyai garis-garis besar peraturan hidup untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.
2. Disamping Al Quranulkarim adalah Hadis Nabi (perkataan, perbuatan dan tingkahlaku Nabi) selaku kata pengantar untuk menerangkan apa-apa yang tersimpul dalam Al Quran yang hanya disebutkan garis besarnya sahaja, seperti menerangkan solat subuh 2 raka’at, Zuhur 4 raka’at serta cara perlaksanaannya dan sebagainya itu adalah terdapat dalam Hadis Nabi.
3. Segala perkataan Rasul, itu adalah benar, dan Nabi S.A.W bukanlah orang yang tersesat. Segala yang diucapkan Nabi itu sebenarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, sebagaimana bunyi firman Allah dalam Al Quran Surah An Najm ayat 2-5 : Ertinya : ” kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat”
4. Orang yang mengerjakan sesuatu dalam urusan Agama yang berlainan dengan peraturan Allah dan RasulNya, maka demikian itu ditolak dan itulah yang dinamakan ”Bid’ah”.
5. Agama Islam sudah mempunyai peraturan yang lengkap dan manusia tidak boleh menambah dan menguranginya. Demikian agar setiap Muslimin mengetahuinya.

Tiada ulasan: